Font Forlag

NYHETER

Font and Fontini sold to Cappelen Damm
Font og Fontini til Cappelen Damm
Ny salgs- og markedssjef i Font og Fontini
Nyhetsarkiv

27.11.2007
Canada nekter amerikanske krigsdesertører status som flyktninger. Forfatter rammes.

I en kjennelse i forrige uke vedtok canadisk Høyesterett å opprettholde avgjørelsen fra lavere rettsinstanser om at amerikanske soldater som har desertert fra krigen i Irak og søkt tilflukt i Canada, ikke kan innvilges status som flyktninger i landet. De og deres familier har dermed heller ingen rett til opphold i Canada.

Kjennelsen falt etter at retten hadde behandlet anken fra de to første amerikanske soldatene – Jeremy Hinzman og Brandon Hughey – som prøvde å få gjenopptatt sin sak for landets høyeste domstol. Det er ventet at avgjørelsen også vil gjelde alle de andre amerikanske soldatene som har flyktet fra krigstjeneste i Irak. Disse risikerer nå å bli tvangssendt tilbake til USA, der de kan vente seg harde straffer for desertering.

Vedtaket i Høyesterett er oppsiktsvekkende fordi det strider mot offisiell FN-politikk om at soldater som risikerer å bli straffet fordi de deserterer fra militære aksjoner som fordømmes av det internasjonale samfunn, bør gis flyktningestatus. Irak-krigen ble som kjent igangsatt uten FN-godkjennelse, og daværende generalsekretær Kofi Annan sa i 2004 rett ut at krigen var ulovlig. Av samme grunn nektet Canadas tidligere statsminister, Jean Chrétien, å støtte den USA-ledete krigen i 2003.

Blant de mange amerikanske Irak-desertørene som har søkt tilflukt i Canada, er den menige soldaten Joshua Key. Etter å ha blitt beordret ut på ca 200 nattlige raid mot privathjemmene til ubevæpnede irakere i 2003, og vært vitne til drap og lemlestelse av sivile irakere, deserterte han under en permisjon hjemme i USA og flyktet senere over grensen til Canada sammen med sin kone og sine fire barn. I 2006 ga han ut boken Desertørens beretning (norsk utgave på Font, 2007) i samarbeid med den kjente canadiske forfatteren Lawrence Hill. Key og hans familie blir nå ikke bare nektet rettslig opphold i Canada, men får heller ikke lov til å ta seg lønnet arbeid og kvalifiserer ikke til canadisk sosialstøtte. Han og hans kone og deres mindreårige barn lever nå i dyp fattigdom i provinsen Saskatchewan, mens de venter på den endelige avgjørelsen om hjemsendelse – trolig til meget strenge fengselsstraffer.