Font Forlag

NYHETER

Elif Shafak til Framtidsbiblioteket og Norsk Litteraturfestival
Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen på bokturné
Øistein Borge er nominert til Rivertonprisen
Nyhetsarkiv

27.11.2007
Canada nekter amerikanske krigsdesertører status som flyktninger. Forfatter rammes.

I en kjennelse i forrige uke vedtok canadisk Høyesterett å opprettholde avgjørelsen fra lavere rettsinstanser om at amerikanske soldater som har desertert fra krigen i Irak og søkt tilflukt i Canada, ikke kan innvilges status som flyktninger i landet. De og deres familier har dermed heller ingen rett til opphold i Canada.

Kjennelsen falt etter at retten hadde behandlet anken fra de to første amerikanske soldatene – Jeremy Hinzman og Brandon Hughey – som prøvde å få gjenopptatt sin sak for landets høyeste domstol. Det er ventet at avgjørelsen også vil gjelde alle de andre amerikanske soldatene som har flyktet fra krigstjeneste i Irak. Disse risikerer nå å bli tvangssendt tilbake til USA, der de kan vente seg harde straffer for desertering.

Vedtaket i Høyesterett er oppsiktsvekkende fordi det strider mot offisiell FN-politikk om at soldater som risikerer å bli straffet fordi de deserterer fra militære aksjoner som fordømmes av det internasjonale samfunn, bør gis flyktningestatus. Irak-krigen ble som kjent igangsatt uten FN-godkjennelse, og daværende generalsekretær Kofi Annan sa i 2004 rett ut at krigen var ulovlig. Av samme grunn nektet Canadas tidligere statsminister, Jean Chrétien, å støtte den USA-ledete krigen i 2003.

Blant de mange amerikanske Irak-desertørene som har søkt tilflukt i Canada, er den menige soldaten Joshua Key. Etter å ha blitt beordret ut på ca 200 nattlige raid mot privathjemmene til ubevæpnede irakere i 2003, og vært vitne til drap og lemlestelse av sivile irakere, deserterte han under en permisjon hjemme i USA og flyktet senere over grensen til Canada sammen med sin kone og sine fire barn. I 2006 ga han ut boken Desertørens beretning (norsk utgave på Font, 2007) i samarbeid med den kjente canadiske forfatteren Lawrence Hill. Key og hans familie blir nå ikke bare nektet rettslig opphold i Canada, men får heller ikke lov til å ta seg lønnet arbeid og kvalifiserer ikke til canadisk sosialstøtte. Han og hans kone og deres mindreårige barn lever nå i dyp fattigdom i provinsen Saskatchewan, mens de venter på den endelige avgjørelsen om hjemsendelse – trolig til meget strenge fengselsstraffer.