Font Forlag

NYHETER

Elif Shafak til Framtidsbiblioteket og Norsk Litteraturfestival
Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen på bokturné
Øistein Borge er nominert til Rivertonprisen
Nyhetsarkiv
David Eagleman

SUM

Oversatt av Bjørn Alex Herrman

DAVID EAGLEMAN er utdannet i litteratur ved Oxford, og har en doktorgrad i nevrovitenskap. Han leder et forskningslaboratorium, og er særlig opptatt av å studere tidsforståelse, synesthesia (supersanser) og nevrovitenskapens innflytelse på rettsvesenet. Om natten skriver han skjønnlitteratur.

http://www.davideagleman.com/SUM.html

http://neuro.bcm.edu/eagleman/

 

«Du kommer ikke til å lese en mer forbløffende bok i år enn David Eaglemans Sum. Hvis du leser den og ikke blir henrykt, skal jeg spise 40 hatter.» – Stephen Fry

«Fantasifullt, overraskende og tankevekkende.» – Vårt Land

«Nydelig og dypsindig om livet etter døden ... en humoristisk, innsiktsfull, kunnskapsrik og til dels meningsfull variasjon over mulige og umulige svar på det siste spørsmål.» – Dagbladet

«En fantasi- og tankeeggende perle. Morsom også ... full av praktfulle, poetiske tankekonstruksjoner, og godt oversatt. Eagleman utviser en imponerende fantasikraft og en dyp innsikt i menneskenes grunnvilkår.» – Aftenposten

"Tankelek med døden … Sums styrke er en utrolig fantasirikdom." – Morgenbladet

“Fantasien myldrer og vrimler i denne lille boken." – Los Angeles Times

"David Eaglemans Sum forestiller seg et mangfold av liv etter døden: fortiden gjenlevd i omstokket rekkefølge, omgjort til andre menneskers drømmer, diktert av kredittkortbruk." – Vanity Fair

"Fantasifull og oppfinnsom." – Wall Street Journal

"Sum er god underholdning – en slags intellektuell selskapslek i bokform – og mildt satirisk overfor fanatikerne som bruker sin definisjonsmakt over Gud og himmelen til å tjene egne hensikter. Boken er en påminnelse om at når det gjelder vår kunnskap om det hinsidige har vi bøttevis med tro, men ikke et fnugg av bevis." – Texas Monthly

"Wow!" – The New York Observer

"Man skal være latterlig smart for å skrive noe så tilsynelatende enkelt som Sum." – Denver Daily News

"Vittig, lysende, skarp og uventet … en mer overraskende bok enn jeg har lest på årevis." – Brian Eno

SUM er en blendende utforskning av førti gjensidig utelukkende versjoner av livet etter døden – førti svar på dødens gåte. Hver for seg kaster de lys over livet vårt her og nå ved å vise oss konsekvensene av våre verdier, valg og handlinger i et evig perspektiv. Det er morsom, overraskende, tankevekkende og ganske skremmende lesning.

«Du kommer ikke til å lese en mer forbløffende bok i år enn David Eaglemans Sum. Hvis du leser den og ikke blir henrykt, skal jeg spise 40 hatter.» – Stephen Fry

I en versjon vil du oppdage at Gud er på størrelse med en mikrobe og lever uten bevissthet om din eksistens. I en annen versjon opptrer du som bakgrunnsskikkelse i andre menneskers drømmer. Eller du er dømt til å leve livet ditt på nytt, bare baklengs. Du kan også bli tvunget til å leve med irriterende utgaver av deg selv som representerer alt du kunne ha blitt, eller du gjenskapes på grunnlag av din kredittkort- og internetthistorikk. Dessuten tenker forfatteren seg en rekke alternative hensikter med livet etter døden – vi kan være mobile roboter som har til oppgave å kartlegge kosmos, møtesteder for spredte sammenslutninger av atomer, eller forskningssubjekter for Guds trang til å forstå hvorfor mennesker holder sammen.

Disse fantastiske beretningene bygger på en blanding av vitenskapelige innsikter, kjærlighet til livet og ærefrykt overfor vår uransakelige eksistens. En blanding av død, håp, datamaskiner, udødelighet, lidenskap og biologi – som avdekker nye og vidunderlige sider ved vår jordiske tilværelse.

«Nydelig og dypsindig om livet etter døden ... en humoristisk, innsiktsfull, kunnskapsrik og til dels meningsfull variasjon over mulige og umulige svar på det siste spørsmål.» – Dagbladet

«En fantasi- og tankeeggende perle.» – Aftenposten

«Vittig, lysende, skarp og uventet … en mer overraskende bok enn jeg har lest på årevis.» – Brian Eno

Utkom: juli 2009
ISBN: 9788281690561
Ib. kr. 298,-